Celi talik iğneli kalıp Mevlana’nın Mesnevisinin 6. ve 7. beyitleri, Yesarizade Mustafa İzeet Efendi’nin Galata Mevlevihanesi envanterinde bulunan celi talik yazısının üzerinden çıkarılmış iğneli kalıp, ölçü: 35x8 cm

Herkesî ec zann-i hod şüd yâr-i men

(Herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu)

Vez derûn-i men necüst esrâr-i men

(İçimdeki esrârı araştıramadı)

Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nist

(Benim sırrım feryâdımdan uzak değildir)

Lîk Çeşm-i g^üşrâ an nûr nist 

(Lâkin her gözde onu görecek nûr, her kulakda onu işitecel kudret yoktur)