Süheyl Ünver, sülüs, talik yazı ve tezhip örnekleri, ölçü: 23x15 cm

Yazılı ibareler şöyledir:

Kim akl-ı selim sahibi ise Mustafa (as)'a tabi olur.

Ya Hazret-i Bilal Habeşî.

Rabbiniz "Dua edin icabet edeyim" buyurdu.

Talha.

Vaiz olarak ölüm yeter.

Ali.