Hafız Divanı’ndan manzum, şikeste talik hikâye, hoca işi hat, 16x25 cm