Hattat Halim Özyazıcı terekesinden, celi nesih ayet, ölçü: 19x12 cm